Author: Peter Hernandez

Zonnepanelen overwegen? Denk hier aan!

Zonnepanelen opbrengst

Het gebruik van zonne-energie wint steeds meer aan populariteit in woningen, bedrijven, industrieën en plattelandsgebieden in het hele land, omdat het de elektriciteitsrekening aanzienlijk kan verlagen. Bovendien is het een manier om schone en hernieuwbare energie op te wekken en bij te dragen tot het behoud van het milieu.

Fotovoltaïsche zonne-energie is gericht op het opwekken van elektrische energie door het opvangen van zonlicht, en het is een uitstekende optie gebleken. Een van de meest voorkomende twijfels bij de installatie van dit systeem van energieopwekking is de keuze van het zonnepaneel. Daarom presenteren wij in dit artikel de belangrijkste punten waarmee je rekening moet houden bij de keuze van jouw zonnepaneel. Kijk hier eens naar!

Wat zijn zonnepanelen en hoe werken ze?

De zonne-energie die door de zon wordt uitgezonden, wordt ook elektromagnetische straling genoemd. Het zonlicht dat op de aarde valt, wordt rechtstreeks geabsorbeerd door de zonnepanelen waarop zij zich bevinden, die deze energie vervolgens omzetten in elektriciteit.

Deze elektriciteit wordt vervolgens opgeslagen in batterijen of thermische opslag. Het zonlicht dat gedurende anderhalf uur de grond raakt, is genoeg voor een jaar elektriciteitsverbruik. Het zonlicht op elk punt op de grond is anders en zonnetechnologieën vangen deze op om hun vorm om te zetten in een andere vorm van energie.

Efficiëntie van zonnepanelen

De opbrengst wordt gemeten aan de hand van het percentage van de zonne-energie dat de plaat bereikt en daadwerkelijk wordt omgezet in zonne-energie. Hoe hoger de opbrengst van het fotovoltaïsche paneel, hoe meer Watt het per uur zal opwekken met de beschikbare hoeveelheid zonlicht.

Bij de meest verkochte panelen op de markt (de kristallijne siliciummodellen) schommelt het rendement tussen 15% en 19%, en vanaf 17% rendement wordt het zonnepaneel al als “premium” en dus duurder beschouwd. Bij de keuze van jouw zonnepaneel is het belangrijk de kosten x baten van de plaat te overwegen, tussen prijs en opbrengst.

Temperatuurcoëfficiënt

Deze coëfficiënt heeft betrekking op de wijze waarop het fotovoltaïsche paneel zich gedraagt bij hogere omgevingstemperaturen, vanaf 25° Celsius. Dit getal wordt uitgedrukt als percentage, en hoe lager de temperatuur, hoe beter.

Een paneel van goede kwaliteit zal een temperatuurcoëfficiënt hebben tussen 0,3% en 0,4%, wat redelijk is tussen 0,4% en 0,5% en boven 0,6% is een waarschuwingssignaal, aangezien dit kan betekenen dat het paneel van lage kwaliteit is.

Garantie en periode van rendement op investering

Het is van essentieel belang aandacht te besteden aan de garantie van het gekozen paneel. In die zin zal het, naast het analyseren van het budget, nodig zijn de gegevens op de technische fiche van het toestel te bekijken om de technische normen en functionaliteiten te verifiëren. In het algemeen hebben de meeste fotovoltaïsche zonnepanelen een nuttige levensduur van ongeveer 25 jaar en werken zij met ten minste 80% van het oorspronkelijke vermogen van de component.

Opgemerkt zij dat de terugverdientijd van de investering 5 tot 8 jaar bedraagt, zodat men minstens 17 jaar lang van gratis energie kan genieten.

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Met de modernisering van de systemen voor het opvangen van zonne-energie is de aankoopprijs van het systeem de laatste jaren aanzienlijk gedaald. In het streven naar democratisering van het gebruik van schone en hernieuwbare energie bieden overheden en financiële instellingen diverse oplossingen om de kosten in verband met de aanschaf van zonnepanelen te verlagen.

In sommige gevallen is het mogelijk een deel van de BTW op de aankoop van het systeem terug te vorderen of zelfs leningen tegen verlaagde rentevoet aan te gaan. Bovendien is het mogelijk het overschot aan energie aan het plaatselijke elektriciteitsnet te verkopen. Als je dit systeem voor energieopwekking in jouw huis wilt installeren, raadpleeg dan de mogelijkheden en stimulansen die in jouw regio beschikbaar zijn en geniet van alle voordelen die deze oplossing te bieden heeft.

Navigation